Najnowsze informacje

Podpisanie umowy między szpitalami

W dniu 03.07.2024 o godz. 11:00 Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku i Terytorialne Stowarzyszenie Medyczne Włodzimierz podpisało umowę w ramach programu Interreg NEXT Polska – Ukraina Tytuł projektu: „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu” Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia 01.07.2024r. data zakończenia 30.06.2026r. Łączna kwota projektu to: 2 793 019,70 euroŁączna kwota dofinansowania to 2 318 206,35 euro. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast rolę instytucji krajowej pełni Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy. Wspólny sekretariat mieści się w Warszawie, w Centrum Projektów Europejskich. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu przyczynią...

Szkolenie z wdrażania projektu

W dniu 2 lipca w Lublinie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów dla beneficjentów Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Agenda szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:– struktura Programu Interreg NEXT PL-UA– przepływy finansowe– zadania Partnera Wiodącego/Partnerów Projektu– umowa granowa/partnerska– zarządzanie finansowe– Centralny System Teleinformatyczny– dokumentowanie wydatków– monitoring i raportowanie– wskaźniki projektu– weryfikacja i certyfikacja wydatków– zamówienia i konkurencyjność– pomoc publiczna – oszczędności i zmiany do kontraktu– informacja i promocja– kontrole, audyty, nieprawidłowości– trwałość projektu– zamykanie projektu

PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA-UKRAINA 2021-2027

W dniu 20 maja 2024 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr PLUA.02.01-IP.01-0028/23-00 pomiędzy Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK w Białymstoku na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący w dniu 15.12.2023 r. o dofinansowanie realizacji projektu o numerze PLUA.02.01-IP.01-0028/23 w sprawie jego realizacji: „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu” a: MINISTERSTWEM FUNDUSZY ROZWOJU I POLITYKI REGIONALNEJ RP, pełniącą funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Łączna kwota projektu to: 2 793 019,70 euroŁączna kwota dofinansowania to 2 318 206,35 euro. Termin realizacji: 01.07.2024 r.Termin zakończenia: 30.06.2026 r. Tytuł projektu: „Wspólny rozwój usług...

Skip to content